Victory for free expression in Turkish court

By
Friday, 28 March 2014

Two days ago, we filed petitions in Turkish court to challenge the access ban on Twitter, joining Turkish journalists and legal experts, Turkish citizens, and the international community. We also petitioned a court to overturn an order underlying the access ban that instructed us to take down an account with Tweets that accused a former government minister of corruption.

Today we are pleased to announce that a Turkish court overturned that take-down order on freedom of expression grounds.

From our English translation of the Turkish order (available here; the original Turkish version is here):

Freedom of speech and expression and the right to spread thoughts and opinions are fundamental rights and freedoms, which are under the Constitutional protection similar to all democratic countries. In this respect, everyone has the right to express their thoughts and in all possible ways they wish. No one may be forced to express their thoughts and opinion for any reason and purpose, and no one shall be censored or accused for that reason. Governmental bodies should avoid all acts and actions which restrict such freedom of people.

We have now immediately reversed the Country Withheld Content action previously taken to block access to that account in Turkey.

This decision is an exceptionally strong win for freedom of expression, and it will be of paramount value for us in protecting Twitter’s users against other attempts at censorship in the future.

While it represents a welcome outcome on one aspect of our legal efforts, this decision does not address the broader ban of Twitter in Turkey. We will continue to fight to have the ban lifted on behalf of the millions of people in Turkey who have come to rely on Twitter as a vital communications tool.

[UPDATE, 3/28/14Below is a Turkish language translation of the post.]

İki gün önce Türk gazetecileri ve hukuk uzmanlarına, Türk vatandaşlarına ve uluslararası topluma katılarak Türkiye Mahkemelerine Twitter’a erişimin engellenmesi kararına itiraz dilekçelerimizi ilettik. Aynı zamanda mahkemeye, erişimin engellenmesine temel olan bir kullanıcı hesabını ve eski bir bakanı yolsuzlukla suçlayan Tweetleri de kaldırmamızı hükmeden kararı bozması için de itirazda bulunduk. Bugün bir Türkiye Mahkemesinin söz konusu hükmü düşünce ve kanaat özgürlüğü ilkesine aykırı olması sebebiyle bozduğunu memnuniyetle bildiriyoruz.

Türkçe yargı hükmünden alıntıdır (İngilizce tercümesi için buraya; metnin Türkçe esası için buraya tıklayın):

Düşünce ve kanaat özgürlüğü ile düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kişilerin tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de T.C. Anayasası hükümleri ile güvence altına alınmış temel insan haklarındandır. Bu bağlamda herkes istediği yol ve yöntemle düşüncesini açıklama özgürlüğüne sahiptir. Hiçkimse düşüncesini açıklamaya zorlanamayacağı gibi düşüncesi dolayısıyla kınanamaz ve suçlanamaz. Devlet organları kişilerin bu özgürlüklerini kullanmalarını sınırlandıracak iş ve işlemlerden kaçınmak zorundadırlar.

An itibarıyla daha önce ilgili hesaba erişimin Türkiye’de engellenmesi için uygulamaya koyduğumuz Ülke Bazlı İçerik Gizleme‘yi kaldırdık.

Bu karar ifade özgürlüğü adına son derece büyük bir zaferdir ve gelecekte karşımıza çıkabilecek diğer sansür teşebbüslerine karşı Twitter kullanıcılarını savunmamızda önemli katkı sağlayacaktır.

Her ne kadar ilgili karar hukuki çabalarımız adına sevindirici bir sonuç teşkil ediyor olsa da Twitter’a Türkiye çapında erişimin engellenmiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Twitter’ı hayati bir iletişim aracı olarak gören Türkiye’deki milyonlarca kullanıcımız adına bu yasağı kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.